-eN eta BAIT- menderagailuak

BAIT- menderagailua -eN menderagailuarekin batera aztertuko dugu, zeren erabilera berdina baitu izenordain eta adberbio relatiboekin.
-eN menderagailua daramaten formak relatibo arrunten modura erabili ahal dira Euskara Batuan bezala:
Musikariak etorri dira oso ongi kantatzen duen emakume polit batekin
Izenlagunen antzera -eN relatiboa atzetik ere ezar daiteke:
Musikariak etorri dira emakume polit' oso ongi kantatzen duen batekin
-eN relatiboa substantibatu ahal da artikulu eta erakusleekin. Kasu honetan atzetik ezartzen da beti:
Musikariak etorri dira emakume polit batekin oso ongi kantatzen duena
Erabilera honetan BAIT- menderagailua agertu ahal da:
Musikariak etorri dira emakume polit batekin oso ongi kantatzen baitu
Baina BAIT- menderagailua bakarrik agertzen zaigunean ez da zehazki jakiten zer esan nahi den. Izenordain eta adberbio relatiboez zehaztu ahal dugu esan nahi duguna:
Musikariak etorri dira emakume polit batekin zeinek oso ongi kantatzen baitu
edo -eN menderagailuarekin:
Musikariak etorri dira emakume polit batekin zeinek oso ongi kantatzen duen
Izenordain eta adberbio relatiboekin, zeinak ohi dugun bezala deklinatu ahal baitira, BAIT- edo -eN menderagailua kombinatzen ahal dira. Bestalde, kontutan hartu behar da, esana dugun bezala, ezen ETA juntagailuak balio emfatikoa edo indartua ematen diela, eta ERE juntagailuak balio orokortzailea. Banan-banan ikusiko ditugu.