Ingururako AGREGA BALIBIDEAK 1275814883_arrow-move-right-icon.png


Esperimentu batzuk eta interesgarriak 1275814883_arrow-move-right-icon.png


5.Mailako gaiak


tx_001.png


1.Gaia
IZAKI BIZIDUNAK. LANDAREAK

Gutxieneko konpetentziak

 • Izaki bizidunen bizi-funtzioak eta beraien esanaia.

 • Izaki bizidunen antolaketa: zelula, ehunak, organoak, aparatuak eta sistemak.Izaki zelulabakarrak eta zelulanitzak.

 • Izaki bizidunen sailkapena: bost erreinuak.Ezaugarri nagusiak.

 • Landareek nutriziorako egiten dituzten prozesuak.
tx_002.png
2.Gaia
ANIMALIAK


Gutxieneko konpetentziak • Ornagabeen eta ornodunen talde nagusiak.

 • Animalien digestioan eta arnasketan parte hartzen duten organoak eta aparatuak.

 • Animalien harreman-funtzioan parte hartzen duten organoak eta sistemak: organo errezeptoreak, ehunak, organoak eta nerbio-sistemak eta muskuluak.

 • Animalien nutrizio eta harreman-funtzioekin lotutako prozesuetan parte hartzen duten organo eta aparato bereiztea.
tx_003.png


DIETAK OSUNSANAGARRIAK

3.Gaia
scribd_logo_3.png
ELIKATZEA ETA DIGESTIOA hkltmh233104.jpg errezetak.jpg


Gutxieneko konpetentziak


 • Hiru bizi-funtzioetan parte hartzen duten aparatuak.

 • Dietak eta dieta osasungarriaren ezaugarriak.

 • Digestio-aparatua; organoak eta funtzioak. Digestio-prozesua.

 • Normaliean hartzen diren janariek zer elikagai duten aztertzea eta dietak zeaztea.

 • Osasunerako onak diren gauzak jatearen aldeko jarrera sustatzea, eta norberak ekimenaiztea dieta oso eta orekatuak egitea.tx_004.png


4.Gaia scribd_logo_3.png

ARNASKETA, ZIRKULAZIOA ETA IRAIZKETA hkltmh233104.jpg

LAMINAK INTERAKTIBOAK diafragma.gif

Gutxieneko konpetentziak • Arnas aparatua. Arnasketa prozesua.

 • Zirkulazio-aparatua. Odola

 • Iraitz-aparatua eta izerdi-gurinak. Iraizketa-prozesua.

 • Organoak eta aparatuak bereiztea lamina eta irudietan.

 • Ahoz azaltzea, lamina eta eredu anatomikoak baliatuta, arnasketa, odolaren-zirkulazio eta iraizketa-prozesuak.


tx_005.png

5.Gaia sentidos.jpg

HARREMAN-FUNTZIOA

Gutxieneko konpetentziak


 • Zentzumen organoak,eta organo horiek atzematen dituzten estimuluak.


 • Estimuluak jaso, informazioa landu eta erantzunak emateko prozesu bakunak deskribitzea.

 • Organo efektoreak.

 • Lamina eta irudietan zentzumen organoak eta atalak bereiztea, bai eta nerbio-sistemakoak eta lokomozio-aparatua ere.


tx_006.png

6.Gaia

UNIBERTSOA ETA EGUZKI-SISTEMA.

Gai hau ALTXORRAREN BILA-renbitartez landuko dugu.

Lan egiteko taldeak


BALORAZIOA
Gutxieneko konpetentziak msword.png GURE EKOIZPENAK

 • Eguzki- sistemako planetak.

 • Lurraren mugimenduak eta horien ondorioak: eguna, gaua eta urtaroak.

 • Lurraren oinarrizko ezaugarriak, eta berori osatzenz duten geruzen izenak eta kokalekuak.

 • Lurraren eta ilargiaren arteko eraginak.

 • Hiru dimentsioko ereduak, marrazkiak eta laminak erabiltzea, Lurraren eta Ilargiaren higiduren ahozko azalpenak egiteko.

 • Unibertso eta horren elemetuak ezagutzeko interesa.


07.png

7.Gaia

Gutxieneko konpetentziak Libro_pasando_paginas_2.gif • Materiaren propietate orokorrak.

 • Egoera-aldaketak, dilatazioak eta uzkurdurak, eta horiek eragiten dituen bero-jarioa..

 • Indarrak. Aldaketak gorputzen higiduran, eta deformazioak.

 • Material arruntak, indarrekiko duten jokabidearen arabera.

 • Materialak gehiegi kontsumitzea eta hondakinak sortzea murrizteko joera.

GAIA AMAITZEAN,IREKI DOKUMENTO HAU msword.pngETA EGIN ONDOREN, ZURE KARPETAN

SARTU
02.png


8.Gaia consulta.gif

energia0001.jpg


GURE EKOIZPENAK Butterfly_32x32.png


Gutxieneko konpetentziak

 • Enegiaren formak eta enegia-iturriak.

 • Energiaren aldaketak.

 • Errekuntzetan esku hartzen eta sortzen diren substantziak, eta bertako energia motak.

 • Energia aldatzeko prozesuen ahozko azalpena; nola heltzen den, zer aparatuk aldatzen duen eta energia berria zein den adierazi behar da.

 • Energia-kontsumo handiaren ondorioak, eta kontsumo murrizteko jarraibedeen onarpena.
biaoqing_009.png
9.Gaia

mapa009.pngEUSKAL HERRITIK UNIBERTSORA


mapa02.jpgMAPA INTERAKTIBOAK

EUSKAL MAPAK
ESPAINA
Fisikoa
Politikoa
Mendiak eta ibaiak
Euskalisuraldiak
IsuraldiakI
Euskal probintziak
Euskal H. mendiak
Mutua
Fisika
FisikoI
FisikoII
FisikoIII
PolitikoI
PolitikoII
PolitikoIII
Autonomikoa


Gutxieneko konpetentziak

 • Mapak eta eskala grafikoa.

 • Espainako lurraldeak eta horien kokalekua.

 • Barruko eta kostaldeko erliebe-unitate nagusiak.

 • Balearretako eta Kanarietako kostaldeen eta erliberearen ezaugarriak .

 • Erliebe-formak identifikatzea eta azaltzea.


Novo_Dangos_001.png


10.Gaia

GUTXIENEKO KONPETENTZIAK
 • Ur gazia eta ur geza.

 • Uraren zikloa: berriztatzeko prozesua.

 • Ur geza lortzeko sistemak. Urritasun-arazoak.

 • Iberiar penintsulako isurialde hidrografikoak.

 • Isurialde hidrografiko bakoitzeko ibai nagusiak.

 • Ur-masak eta ubideak mapetan kokatzea.Novo_Dangos_002.png


11.Gaia


GUTXIENEKO KONPETENTZIAK
 • Eguraldia eta klima.

 • Espainiako eta Erkidegoko klimak; tenperaturen eta prezipitazioen ezaugarri nagusiak, eta bakoitzaren eraginpeko eremuak.

 • Espainiako klima-zona bakoitzeko landare-espezieak.

 • Erkidegoko klimaren ezaugarri nagusiak azaltzea.

 • Eguraldia eta klima ezagutzeak duen garrantzia balioestea.Novo_Dangos_003.png


12.Gaia

GUTXIENEKO KONPETENTZIAK

 • Jaiotza-tasa, heriotza-tasa, emigrante eta immigrante kontzeptuak.

 • Landa- edo hiri-biztanleria.

 • Biztanle-dentsitatea.

 • Espainiako aniztasuna, kulturaren eta hizkuntzaren aldetik.

 • Ohiturak, jaiak eta tradizioak biltzen dituzten zerrendak.

 • Beste kultura batzuekiko eta immigranteekiko errespetua, eta moden eraginez ezarritako tradizioekiko jarrera kritikoa.Novo_Dangos_004.png


13.Gaia

GUTXIENEKO KONPETENTZIAK

 • Europar Batasuna, herri demokratikoen erkidego ekonomikotzat eta politikotzat. EBko kideak eta mapa.

 • Espainiako autonomia-erkidegoak eta hiri autonomoak.

 • Autonomia-erkidegoetako eta udalerriko gobernua.

 • Espainiako probintziak eta autonomia-erkidegoak identifikatzea eta mapa politikoan kokatzea; beste herri batzuei buruzko informazioa bilatzea (batez ere, EBko herriei buruzkoa).

 • Sistema demokratikoaren eta eskubideak eta betebeharrak egotearen balioespen positiboa, bizikidetza bermatzeko ezinbesteko elementuak baitira.Novo_Dangos_005.png


14.Gaia

GUTXIENEKO KONPETENTZIAK

 • Historiaren aroak eta horien iraupena.

 • Historiaurreko aldiak. Paleolitoa eta Neolitoa.

 • Espainiako eta Erkidegoko Paleolitoko eta Neolitoko biztanleen kultura-adierazpenak.

 • Iturri historikoak ezagutzeko interesa.

 • Paleolitoko eta Neolitoko gizon-emakumeen bizimoduen azterketa, horien bereizgarritasunak nabarmenduta.Novo_Dangos_006.png


15.Gaia

GUTXIENEKO KONPETENTZIAK

 • Antzinaroko zibilizazioak.

 • Antzinaroak Espainiarako eta Erkidegorako izandako garrantzia.

 • Erdi Aroa eta orduko gertaera historiko batzuk.

 • Erdi Aroko gizarte taldeak eta arte-estiloak.

 • Bisigodoak.

 • Musulmanak eta al-Andalus hitza. Kristau-erreinuak sortzea.

 • Musulmanen eta kristauen arteko lurralde-gatazka.

 • Iraganeko bizimoduak ezagutzeko interesa.