Artikuluak eta erakusleakinformation.png

Artikulu mugatua hiru gradutakoa izan daiteke: -AU, -ORI, eta -A, zeinen pluralak hauexek baitira: -OK, -OK, eta -AK.
Lehenengo eta bigarren graduetako pluralak berdinak dira.
ARTIKULU MUGATU SINGULARRA

ATZIZKIA
LEHEN GRADUA
BIGARREN GRADUA
HIRUGARREN GRADUA

-au
-ori
-a
-k
-onek
-orrek
-ak
-i
-oni
-orri
-ari
-en
-onen
-orren
-aren
Zenbait deklinabide-atzizkirekin -AU eta -ORI artikuluak -O- bihurtzen dira:
asteon
asteotan
Adibide batzuk non artikulu hauek, maizenik, erabiltzen diren:
hau guztiau
hori guztiori
hura guztia
Lehenengo gradutako artikulua NI izenordain pertsonalaren ordez erabili ahal da:
etorri naizenau = ni zeina etorri bainaiz
Bigarren gradutakoa ZU izenordainaren ordez:
kantatzen duzunori = zu zeinak kantatzen baituzu
ARTIKULU MUGATU PLURALA

ATZIZKIA
LEHEN GRADUA
BIGARREN GRADUA
HIRUGARREN GRADUA

-ok
-ok
-ak
-k
-ok
-ok
-ek
-i
-oi
-oi
-ei
-en
-on
-on
-en
Ikus ditzagun, lehen bezala, adibide batzuk non artikulu hauek, maizenik, erabiltzen diren:
hauek guztiok
horiek guztiok
haiek guztiak
Lehen gradutako artikulua GU izenordain pertsonalaren ordez erabili ahal da:
etorri garenok = gu zeinak etorri baikara
Bigarren gradutakoa ZUEK izenordainaren ordez:
kantatzen duzuenok = zuek zeinek kantatzen baituzue
Hiru gradutako artikuluok zerikusi handia dute ERAKUSLEekin, zeinetarik sortu baitira:
ERAKUSLEAK SINGULARREAN

ATZIZKIA
LEHEN GRADUA
BIGARREN GRADUA
HIRUGARREN GRADUA

hau
hori
hura
-k
honek
horrek
hark
-i
honi
horri
hari
-en
honen
horren
haren
ERAKUSLEAK PLURALEAN

ATZIZKIA
LEHEN GRADUA
BIGARREN GRADUA
HIRUGARREN GRADUA

hauek
horiek
haiek
-k
hauek
horiek
haiek
-i
hauei
horiei
haiei
-en
hauen
horien
haien
OHARRA: HURA erakuslearen ordez bizkai euskarazko HA erabil daiteke.